W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami terapii pedagogicznej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami gerontologii 

O kierunku

Studia na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedze o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami terapii pedagogicznej - absolwenci tej specjalności znają problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Mają kompetencje w zakresie diagnozowania działań resocjalizacyjnych, profilaktyki i opieki. Są przygotowani do pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami gerontologii społecznej – absolwent uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, jest przygotowany do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, między innymi do pracy z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów, w instytucjach samorządowych i pozarządowych.  Jest przygotowany do pracy jako pedagog szkolny, pedagog środowiskowy, wychowawca internatu, domu dziecka, zakładu wychowawczego, świetlicy, pogotowia opiekuńczego, ogniska wychowawczego, ośrodka pomocy dziecku i rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak m

dr Mirosława Parlak

Profesorowie i adiunkci WSBiP:

dr  Monika Borek
dr hab. prof. WSBiP Jerzy Doroszewski
dr hab. prof. WSBiP Zofia Gawlina
dr  Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
dr  Stanisław Kowalski
dr Mirosława Parlak
Prof. dr hab. Liudmyla Sthefan
dr  Sylwester Scisłowicz
ks prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
dr  Marek Świeca
dr  Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr  Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander
dr Janusz Boczar
dr Monka Boczar
dr Tomasz Gosztyła
ks dr Józef Grochala
dr Aldona Kopik
prof. dr hab. Marek Koziorowski
dr Robert Krasowski
mgr Agnieszka Kwiatkowska
dr Barbara Lulek
dr Agnieszka Łaba-Hornecka
dr Grair Magakian
dr Wiesław Matyskiewicz
ks dr hab. Janusz Miąso
dr hab. Małgorzata Michel
mgr Anna Mitoraj-Broda
dr Dorota Ochojska
dr Barbara Olszewska
dr hab. Ryszard Pęczkowski
dr Aneta Pierścińska- Maruszewska
Ks. dr Łukasz Sadłocha
mgr Karolina Skurska
dr Aneta Skuza
dr Ewa Staropiętka-Kuna
dr Maria Szymańska
dr hab. Marta Uberman
dr hab. Marta Wrońska
dr Renata Zaborek


Z życia kerunku