W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Specjalności/ profile kształcenia:

 • pielęgniarstwo

O kierunku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia "pomostowe".Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, zaś studia niestacjonarne pierwszego stopnia tzw. „pomostowe” trwają dwa lub trzy semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

Podczas trzyletnich studiów wyższych I stopnia, studenci kierunku pielęgniarstwo w WSBiP w Ostrowcu Św. zdobędą wiedzę z zakresu nauk podstawowych, społecznych, podstawowej opieki pielęgniarskiej oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach opieki specjalistycznej nad pacjentem. Należymy do elitarnego grona Uczelni w Polsce oferującego nową jakość kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

MonoprofiloweCentrum Symulacji Medycznej to nowoczesna baza dydaktyczna przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dzięki której  realizują oni  ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz nowoczesnych trenażerów. Kształcenie w tej formule oparte jest na szeroko pojętej symulacji zdarzeń medycznych, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, unikając przy tym niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta. Zajęcia w Centrum Symulacji realizowane są już od listopada 2018 roku. Dysponujemy 7 salami dydaktycznymi: 2 sale niskiej wierności kształcą w podstawowych umiejętnościach pielęgniarskich, 2 sale służą do ćwiczeń w czynnościach ratowniczych i wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Kolejna, nasza perełka – to sala wysokiej wierności wyposażona w symulatory wysokiej wierności oraz sprzęt symulujący warunki panujące w  OIOM w szpitalu czy klinice. Studenci mogą również korzystać z sali do  debrefingu, gdzie na olbrzymim ekranie monitora śledzą własne poczynania w trakcie realizacji  scenariuszy zajęć nagranych w postaci filmu, dzięki bogatemu systemowi audiowizualnemu w jaki wyposażone jest centrum. Ukoronowaniem wysiłków jest złożenie przez studentów Obiektywnego Egzaminu Klinicznego w specjalnie to tego przeznaczonej sali, który jednocześnie kończy zajęcia w centrum symulacji.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo  w systemie niestacjonarnym tzw. „pomostowe” organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r.,  przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz  medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi w stosunku do pielęgniarek:

dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, student przystępuje do egzaminu kończącego studia zawodowe otrzymując tytuł zawodowy- licencjat pielęgniarstwa.

 


Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską do pracy w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia.

Kształcimy w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Pielęgniarstwa:

maciag dorota

Dr Dorota Maciąg

Profesorowie i adiunkci WSBiP:

dr Monika Borek
dr Małgorzata Cichońska
dr Grażyna Dugiel
dr Wioletta Krawczyk
dr Katarzyna Kucharska
dr Jolanta Kuzka
dr Dorota Maciąg
dr Nikodem Skoczeń
dr Jerzy Stanisławek
dr hab. prof. WSBiP Bożena Zboina
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

lek. med. Krzysztof Cudzik
mgr Katarzyna Czubak
dr Małgorzata Górecka-Smolińska
mgr Joanna GóraMgr Marzena Grudzień
Mgr Wiesława Grudzień
prof. dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
lek. med. Adam Karolik
mgr Agnieszka Kurosad
mgr Agnieszka Kwiatkowska
lek. med. Anna Lach
dr hab. Marcin Maciejczyk
mgr Bożena Mazik
lek. med. Wiesław Nowak
dr hab. Anna Pacian
dr Jolanta Pacian
mgr Małgorzata Romańska
mgr Urszula Sitarska
dr Renata Stępień
mgr Barbara Syta
prof. dr hab. Barbara Ślusarska
mgr Bogusława Tustanowska
mgr Iwona Wawrylak – Kozioł
lek. med. Artur Węsek


Z życia kierunku