W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Specjalności/ profile kształcenia

 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Ekonomika bezpieczeństwa
 • Gospodarka finansowa i rachunkowość
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas dwuletnich studiów wyższych drugiego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzupełnią swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach jednej z czterech, możliwych do wyboru specjalności. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowyc


Specjalności

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Gospodarowanie nieruchomościami – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędne do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, do obrotu i zarządzania nieruchomościami. Potrafią oceniać opłacalność inwestycji na rynku nieruchomości, doradzać w zakresie sprzedaży, zakupu i wyceny nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, instytucjach zarządzających nieruchomościami, w bankach i instytucjach finansujących rynek nieruchomości czy też w instytucjach samorządowych gospodarujących nieruchomościami.

Ekonomika bezpieczeństwa – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu związków jakie występują pomiędzy gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa. Studenci otrzymują pogłębioną wiedze w zakresie prawa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, demograficznego, szpiegostwa przemysłowego, przestępczości gospodarczej oraz metod jej zwalczania a także monitorowanie  prognozowania zagrożeń ekonomicznych. Absolwenci są przygotowania do podjęcia pracy w administracji publicznej (w szczególności na stanowiskach związanych z problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa) oraz w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza na stanowiskach związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa.

Gospodarka finansowa i rachunkowość – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania finansami i rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach samorządowych oraz w sektorze bankowym. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości rachunkowo – finansowej. Potrafią wykonywać analizy ekonomiczno – finansowe, oceniać projekty gospodarcze, znają strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw.

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz podatków. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych w podmiotach gospodarczych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, rozliczania się z Urzędem Skarbowym lub podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poborem podatków. Celem specjalności jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, potrafiącej fachowo zarządzać przedsiębiorstwem, umiejącej pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potrafiącej koordynować kierunki i strategie rozwoju firmy


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Ekonomii:

anna baldyga

dr Anna Bałdyga

Profesorowie i adiunkci WSBiP:

dr hab. Wiktor Adamus
dr Anna Bałdyga
dr Arkadiusz Chudzik
prof. dr hab. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
dr Zdzisław Kałamaga
prof. dr hab. Jerzy Piwek
dr Agnieszka Rożek
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Renata Wojtuś
dr Anna Zybura
dr Jakub Żak

Pozostali wykładowcy:

dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka
dr Jarosław Dulewicz
mgr Jakub Gędłek
dr Tomasz Jarocki
mgr inż. Zbigniew Kaleta
mgr Szymon Kamela
płk w st. spocz. mgr Dariusz Karwiński
dr Rafał Kołodziejczyk
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
mgr Grair Magakian
mgr Justyna Osuch
dr Adam Pązik
mgr Grażyna Sowa
płk rez. mgr Stefan Suska
mgr Bożena Szczodrak
dr Anna Żelazowska-Przewłoka
dr Małgorzata Żelazko
mgr Rafał Żelazko


Z życia kierunku: