baner-01
baner-02
baner-03
baner-04
baner-05
baner-06
baner-07

nowoczesna szkola logo ue

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa sukcesem na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 477 615,00 PLN
Wkład własny 27 240,00 PLN
Okres realizacji 2017-09-01 - 2019-01-31
Miejsce realizacji województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina Sandomierz