samorzad_banner.jpg
Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Zarządznie rektraw sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. pdf  ikona pdf2
Procedura antyplagiatowa pdf  ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki niemedyczne  pdf  ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki medyczne  pdf  ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - studia podyplomowe
pdf  ikona pdf2

Druki do pobrania Format Plik
Oświadczenie studia I i II stopnia pdf ikona pdf2
Oświadczenie podyplomowe pdf ikona pdf2
Strona tytułowa pracy dyplomowej doc ikona doc
Strona tytułowa pracy dyplomowej st podyplomwe
doc ikona doc
Karta obiegowa studia I i II stopnia
pdf ikona pdf2
Karta obiegowa studia podyplomowe
pdf ikona pdf2