Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pt. „Nowoczesne kierunki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Celem głównym projektu jest:
- podniesienie kompetencji 99 studentów studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo i Pedagogika w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego poprzez modyfikację 2 programów kształcenia - pielęgniarstwa i pedagogiki w WSBIP oraz w Filii w Tomaszowie Mazowieckim i Limanowej
– podniesienia kompetencji 10 osób z  kadry dydaktycznej z zakresu nauczania projektowania
uniwersalnego, co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa ,
w okresie V.20-IX.23

Projekt zostanie zrealizowany poprzez:

  • wprowadzenie 2modułów projektowania uniwersalnego na kierunkach: Pielęgniarstwo i Pedagogika,
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych 10 pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS
  • podniesienie kompetencji 99 studentów w ramach działań uczelni wspartych z EFS, z czego:
    • 54 to liczba studentów kierunku Pielęgniarstwo, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
    • 45 to liczba studentów kierunku Pedagogika, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

Kwota dofinansowania z UE: 1 176 322,93 zł