spawacz.jpg

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu realizuje projekt pt.  Start do kariery bez żadnej bariery  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest Aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia u 200 UP pow. 29 r.ż., w wieku 30 lat i więcej ( od dnia 30. urodzin) bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia poprzez wyposażenie ich w latach 2019-2021 w kwalifikacje i kompetencje zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb w konfrontacji z potrzebami rynku pracy, w okresie 2019-08-01 - 2021-28-02.

Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez:

  • Indywidualne doradztwo i poradnictwo zawodowe, warsztaty „Mocni na rynku pracy” dla 200 UP;
  • Szkolenia zawodowe dla 200 UP:

  Spawacz: MIG -131/MAG-135/TIG-141 dla 30 UP(KiM) -160h/gr.x3 gr.x10 os.;

  Opiekun dzieci z prawem jazdy kat. B dla 20 UP(KiM) – 120h/gr.x2 gr.x10os.;

  Prawo jazdy kat. C/ C+E dla 10 UP(KiM) – 71h/gr.x1gr.x10os.;

  Kucharz z kwalifikacja cukiernika dla 40 UP(KiM) – 200h/gr.x4gr.x10 os.;

  Magazynier z programami magazynowymi, obsługa kasy fiskalnej/terminala płatniczego i wózka jezdniowego/Montażysta rusztowań budowlanych dla 20 UP(KiM) – 104h/gr.x2gr.x 10os.;

  Kurs fryzjerski dla 30 UP(KiM) - 100h/gr.x3gr.x10os.;

  Hydraulik z uprawnieniami elektrycznymi SEP do 1 kv dla 30 UP(KiM) – 160h/gr.x3gr.x10os.;

  Kurs księgowości w małej firmie dla 20 UP(KiM) – 120h/gr.x2gr.x10os.

 

  • Staże zawodowe dla 200 UP;
  • Kompleksowe indywidualne pośrednictwo pracy.