zd1.jpg

logo ue

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu realizuje projekt pt. „Od bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 770 520,08 PLN
Wkład własny 41 571,90 PLN
Okres realizacji 01.12.2019r. – 31.12.2020r.
Miejsce realizacji (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina miedziana góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina Zawichost), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina Ożarów)


Celem projektu jest
Podniesienie poziomu aktywności społ. i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 52K i 48 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. uczących się, zamieszkujących w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim gm. Chęciny, gm. Miedziana Góra, gm. Sitkówka Nowiny, g. Piekoszów, gm. Morawica, gm. Masłów, w pow. opatowskim gm. Ożarów, sandomierskim gm. Zawichost, zg.z KC poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 01.12.2019-31.12.2020.
Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez:

 • Aktywizację społeczną: poradnictwo psychologiczne (ścieżka reintegracji,) i psychospołeczną. (warsztaty, treningi), porady prawne dla 100 os. ;terapię dla 40UP,
 • Aktywizację zawodową :
  • poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe dla 100os.
  • szkol. zawodowe dla 100 os. (stypendium szkol.):
   • MAG-135/TIG-141
   • Malarz-Tapeciarz/hydraulik+uprawnienia SEP do 1KV/ Montażysta rusztowań
   • Fryzjer/Kosmetyczka
   • Serwisant z elementami montażu paneli fotowoltaicznych z SEP do 1KV.
   • Opiekun osób starszych/dzieci
   • Kurs księgowość w małej firmie
  • staże zawodowe dla 52 os. (stypendium stażowe)
  • indywidualne  pośrednictwo pracy z doradztwem cyfrowym - 100 os.