zd1.jpg

logo ue

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI  I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 68 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie umowy nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19.

 

Dokumenty do pobrania:

- Zapytanie ofertowe (PDF)
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)
- Załącznik 1 (PDF)
- Załącznik 2 (PDF)
- Załącznik 3 (PDF)
- Załącznik 4 (PDF)
- Załącznik 5 (PDF)
- Załącznik 6 (PDF)
- Załącznik 7 (PDF)
- Załącznik 8 (PDF)