zd4.jpg

logo ue

MODYFIKACJA z dnia 16 czerwca 2020 r.
- dotyczy zapytania ofertowego, numer sprawy 1/ZK/2020/OBDA na: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 68 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie umowy nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19.

Zamawiający modyfikuje Zapytanie ofertowe i załączniki w zakresie numeru sprawy- nr sprawy 1/ZK/2020/OBDA;
1. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia nr sprawy 1/ZK/2020/OBDA na Bazie konkurencyjności w zakresie: Terminu składania ofert, Miejsce i sposób składania ofert, Miejscowość z realizacji zamówienia, Przedmiot zamówienia;
2. Zamawiający modyfikuje treść ZAPROSZENIA nr sprawy 1/ZK/2020/OBDA w zakresie: pkt VI, VII, VIII;
3. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4,7 nr sprawy 1/ZK/2020/OBDA;

Aktualne zapytanie ofertowe (po modyfikacji) i aktualne załączniki (po modyfikacji) znajdują się poniżej

Termin składania ofert : 22 czerwiec 2020 r. do godziny 09:00.

Dokumenty do pobrania:

- Zapytanie ofertowe (PDF)
- Załącznik 1 (PDF)
- Załącznik 2 (PDF)
- Załącznik 3 (PDF)
- Załącznik 4 (PDF)
- Załącznik 5 (PDF)
- Załącznik 6 (PDF)
- Załącznik 7 (PDF)
- Załącznik 8 (PDF)