Tematyka księgozbioru

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem z zakresu ekonomii, socjologii, politologii, bezpieczeństwa narodowego, pedagogiki, wychowania fizycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, medycyny, zdrowia publicznego, geodezji i kartografii liczącym dziś około 25 000 egzemplarzy. W zbiorach biblioteki znajdują się również książki oraz materiały audiowizualne do nauki języków obcych - angielski, niemiecki i rosyjski. W swych zasobach Biblioteka ma również wydawnictwa ciągłe (w formie drukowanej i elektronicznej): czasopisma, zeszyty naukowe, roczniki i opracowania statystyczne. Biblioteka posiada również wydawnictwa ciągłe wyższych uczelni, z którymi ma podpisane umowy o wymianie wydawnictw własnych. Księgozbiór gromadzony w Bibliotece jest ściśle dostosowany do profilu Uczelni i potrzeb użytkowników, ma służyć zarówno studentom, jak i pracownikom prowadzącym badania naukowe.