Wyszukiwarki

WYSZUKIWARKI INTERNETOWE

Scholar Google - często wykorzystywane przez bibliotekarzy, pracowników nauki oraz studentów. Uruchomiona w 2004 roku wyszukiwarka ogranicza poszukiwania do prac i publikacji naukowych. Korzysta przy tym z takich dokumentów, jak recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania, a w razie konieczności (braku możliwości zaprezentowania pełnego tekstu dokumentu) odsyła do publikacji, również tych posiadanych w wersji elektronicznej przez tradycyjne biblioteki. Co ważne, opisywane narzędzie prowadzi wyszukiwania w płatnych serwisach (np. archiwa czasopism naukowych), jak również komercyjnych bazach danych obejmujących swym zasięgiem wiele dziedzin naukowych. Korzystanie z wyszukiwarki jest bardzo proste, a przyjazny interfejs pozwala w łatwy sposób zawęzić pole prowadzonych poszukiwań oraz dostosowywać preferencje wyszukiwania do indywidualnego użytkownika (np. data publikacji czy język, w jakim prezentowany jest dany dokument).

Scirus - Wyszukiwarka w trakcie procesu selekcji dokumentów eliminuje witryny nieposiadające statusu naukowego. Scirus prowadzi przeszukania w oparciu o ponad 380 milionów stron o tematyce naukowej, znajduje nazwiska badaczy, informacje o najnowszych wynikach prowadzonych badań, a wśród prezentowanych dokumentów są czasopisma, książki, recenzje, patenty, raporty czy preprinty. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowość i dokładność prowadzonej analizy dokumentów oraz selekcjonowanie takich, które pomijane są przez inne podobne narzędzia.
Przykładami repozytoriów, przeszukiwanych przez wyszukiwarkę Scirus, są bazy zawierające raporty techniczne NASA, materiały edukacyjne przygotowywane przez jedną z najbardziej elitarnych uczelni na świecie – Massachusetts Institute of Technology czy repozytoria pełnotekstowych dokumentów z innych wiodących, zlokalizowanych na terenie całego świata, ośrodków naukowo-badawczych. Istnieje również możliwość dodania naszej własnej strony do zasobów informacyjnych, indeksowanych przez Scirus. Do tego celu służy specjalnie przygotowane okno, w którym wybieramy dziedzinę nauki, typ prezentowanych dokumentów i wpisujemy adres przeszukiwanej w przyszłości strony.

SearchEdu – wyszukiwarka ograniczająca analizowane witryny do zasobów należących do sfery szeroko rozumianej edukacji. Indeksuje ponad 15 milionów edukacyjnych i naukowych witryn.

Galaxy – wyszukiwarka tworzona przez bibliotekarzy dziedzinowych. Wyszukuje materiały odnoszące się do różnych dziedzin nauki i kultury.

Google Książki – ogromna baza tekstów i informacji o książkach (również tych, do których prawa autorskie nie wygasły).


Publist – przeszukuje ponad 150 tys. czasopism wydawanych na całym świecie i poświęconych różnym dziedzinom nauki, kultury itd.