Prenumerata biblioteczna

WYKAZ CZASOPISM W BIBLIOTECE AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. JÓZEFA GOŁUCHOWSKIEGO
W 2023 ROKU

 1. Administracja Publiczna (WSAP)
 2. Alkoholizm i Narkomania
 3. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 4. Bank i Kredyt
 5. Bezpieczeństwo: Teoria i praktyka 
 6. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 7. Bezpieczeństwo Narodowe
 8. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i praktyka 
 9. Biuletyn Migracyjny 
 10. Biuletyn Prawny KGP 
 11. Biuletyn Sądu Najwyższego 
 12. Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarki i Położnej
 13. Broń i Amunicja. Komandosi 
 14. Business English Magazine (wersja on-line)
 15. Cenne, Bezcenne, Utracone 
 16. Charaktery 
 17. Czasopismo Prawa  Karnego i Nauk Penalnych 
 18. Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka 
 19. e-terroryzm. Czasopismo o bezpieczeństwie i terroryzmie 
 20. Edukacja
 21. Ekonomista
 22. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 23. Finanse Publiczne 
 24. Forum Oświatowe
 25. Fundusze Europejskie 
 26. Gazeta Pielęgniarki i Położnej
 27. Geodeta
 28. Gospodarka Narodowa
 29. Journal of Criminalistics and Law 
 30. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka – Refleksje 
 31. Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT 
 32. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
 33. Niebieska Linia 
 34. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 
 35. Nowa Technika Wojskowa 
 36. Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa
 37. Ochrona Mienia i Informacji 
 38. Pedagogika społeczna
 39. Pielęgniarka i Położna (archiwum)
 40. Pielęgniarstwo 2000 (archiwum)
 41. Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne
 42. Pielęgniarstwo XXI wieku 
 43. Pielęgniarstwo Polskie (wersja elektroniczna)
 44. Polityka Społeczna
 45. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 46. Praca Socjalna
 47. Probacja
 48. Problemy Higieny i Epidemiologii
 49. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 50. Problemy Pielęgniarstwa (wersja elektroniczna)
 51. Problemy Wczesnej Edukacji 
 52. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 
 53. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 54. Przegląd Geodezyjny 
 55. Przegląd Historyczno-Wojskowy
 56. Przegląd Organizacji
 57. Przegląd Sejmowy 
 58. Przegląd Strategiczny 
 59. Remedium
 60. Rocznik Andragogiczny
 61. Securitologia
 62. Samorząd Terytorialny
 63. Służba Zdrowia (wersja on-line)
 64. Sprawy Nauki 
 65. Studia Bezpieczeństwa Narodowego 
 66. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 
 67. Wychowanie w Przedszkolu
 68. Zabezpieczenia 
 69. Zdrowie Publiczne
 70. Życie Szkoły